Salisanasto - Kuntotesti

  • Home
  • Salisanasto - Kuntotesti
Hyvinvoinnin

Kuntotesti

Kuntotesti tarkoittaa testiä, joka mittaa asiakkaan fyysistä kuntoa. Kuntotestin avulla voidaan selvittää asiakkaan kehitys ja seurata harjoittelun vaikutuksia.

FitFarm