To reach a goal is to reach success – Sören Falby

To reach a goal is to reach success – Sören Falby


Bli inspirerad av vår danska atlet Soren Falby när berättar om vad som inspirerade honom att börja träna och vad som motiverar och driver honom framåt!