METAL Gym training – Bench evening..


Kari Kalliola, Ilkka Lukkarinen, Jaani Vilen, etc…

METAL Gym Training – Bench evening..


Ano Turtiainen, Kari Kalliola, Tatu Vironen and METAL JACK SHIRT..