How to: Sling / TRX


Sätt in fötterna i selen och ställ dig i planka läge. Skjut fötterna bakåt med rak rygg. När ryggmuskulaturen börjar släppa, skjuter du snabbt in knäna mot magen …