325 kilo 3-0 good lift

325 kilo 3-0 good lift


bodyweight 138,4 kilo. Super katana shirt.